ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU ZFŚS

 

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie

Załącznik na 1a - Oświadczenie o poniesionych kosztach w związku z wypoczynkiem organizowanym we własnym zakresie

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka

Załącznik nr 3 - Wniosek o przyznanie pomocy materialno-rzeczowej lub pieniężnej

Załącznik nr 4 - Wniosek o przyznanie zapomogi zdrowotnej lub losowej

Załącznik nr 5 - Wniosek o przyznanie dofinansowania do opłaty za złobek lub przedszkole

[wróć]