PRACOWNICY SZKOŁY

 

Dyrektor:

mgr Roman Langhammer

świetlica

 

Wicedyrektor:

mgr Anna Dawid

pedagog szkolny (kl. 5a, 5b, 6, 7a, 7b, 8)

 

Nauczyciele:

mgr Monika Bitner

język polski (kl. 6, 7a, 7b, 8), zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (kl. 6, kl. 7a, 7b, 8) - zastępstwo

 

mgr Elżbieta Bujok

nauczyciel wspomagający (kl. 2b), rewalidacja indywidualna

 

mgr Marcin Bujok

zajęcia komputerowe (kl. 6), informatyka (kl. 4a, 4b, 5a, 5b, 7a, 7b, 8)

 

mgr Gustaw Chraścina

matematyka (kl. 5a, 5b, 6), fizyka (kl. 7a, 7b, 8), zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (kl. 5a, 5b, 6), wychowawca (kl. 5a)

 

mgr Dorota Cisowska

edukacja wczesnoszkolna w grupie (kl. 1a), rewalidacja indywidualna, logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 

mgr Ewa Deda

nauczyciel wspomagający (kl. 3)

 

mgr Gabriela Drzazga

religia katolicka (kl. 7a, 7b, 8), biblioteka

 

mgr Aleksandra Franek

psycholog szkolny - urlop

 

mgr Edyta Gancarz

edukacja wczesnoszkolna (kl. 2b), rewalidacja indywidualna

 

mgr Ryszard Gierula

chemia (kl. 7a, 7b, 8), geografia (kl. 5a, 5b, 7a, 7b, 8), wychowanie fizyczne (kl. 5b), wychowawca (kl. 5b)

 

mgr Anna Giza

nauczyciel wspomagający (kl. 6), rewalidacja indywidualna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

mgr Dariusz Góra

biologia (kl. 5a, 5b, 7a, 7b, 8)

 

mgr Jolanta Herczyk

edukacja wczesnoszkolna (kl. 1a), zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ogólne (kl. 1a, 1b, 2a, 2b, 3), rewalidacja indywidualna, edukacja wczesnoszkolna w grupie (kl. 2b), nauczyciel wspomagający (7a)

 

mgr Katarzyna Herzyk

edukacja wczesnoszkolna (kl. 3) - zastępstwo, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (kl. 3), rewalidacja indywidualna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

mgr Ewa Krafczyk

język niemiecki (kl. 7a, 7b, 8), konwersacje językowe (kl. 8) - zastępstwo, świetlica

 

mgr Jolanta Kubaczka-Mrowczyk

matematyka (kl. 4a, 4b, 7a, 7b, 8), wychowawca (kl. 4b),  zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze  z  matematyki  (kl. 4a, 4b, 7a, 7b, 8),  nauczyciel wspomagający (7a)

 

mgr Maria Leszczyna

religia katolicka (kl. 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6)

 

mgr Monika Leszczyna

edukacja wczesnoszkolna (kl. 1b), zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja indywidualna, nauczyciel wspomagający (7a)

 

mgr Daria Madzia

przyroda (kl. 4a, 4b, 6), edukacja dla bezpieczeństwa (kl. 8), świetlica

 

ks. mgr Marcin Markuzel

religia ewangelicka (kl. 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6, 7a, 7b, 8)

 

mgr Grzegorz Mueller

psycholog szkolny - zastępstwo

 

mgr Lucyna Najda

edukacja wczesnoszkolna (kl. 2a), świetlica

 

mgr Jolanta Nowak

język polski - urlop

 

mgr Jolanta Postrzednik

plastyka (kl. 4a, 4b, 5a, 5b, 6, 7a, 7b)

 

mgr Lucyna Raszka

język angielski (kl. 1a, 1b, 2a, 2b), nauczyciel wspomagający na języku angielskim (kl. 6), nauczyciel wspomagający (kl. 7a), wychowawca (kl. 7a), rewalidacja indywidualna

 

mgr Rajmund Raszyk

wychowanie fizyczne (kl. 4b, 7a, 8), zajęcia techniczne (kl. 6), technika (kl. 4a, 4b, 5a, 5b), wychowawca (kl. 8), miejski koordynator sportu

 

mgr Małgorzata Rymorz

muzyka (kl. 4a, 4b, 5a, 5b, 6, 7a, 7b), edukacja muzyczna (kl. 3), zajęcia rytmiczno-muzyczne (kl. 2, 2b), wychowawca (kl. 6), świetlica

 

mgr Monika Rzeszótko

język polski (kl. 4a, 4b, 5a, 5b), zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (kl. 4a, 4b, 5a, 5b)

 

mgr Małgorzata Sikora-Fryda

edukacja wczesnoszkolna - urlop

 

mgr Izabela Strzałkowska

nauczyciel wspomagający (kl. 1a, 7a), rewalidacja indywidualna

 

mgr Anna Szarzec

doradztwo zawodowe (kl. 7a, 7b, 8)

 

mgr Małgorzata Szcześniewska-Gawlas

wychowanie fizyczne (kl. 4a, 5a, 6, 7b), wychowawca (kl. 4a)

 

mgr Anna Szczuka-Pezda

język angielski (kl. 3, 4b, 5a, 5b), biblioteka

 

mgr Paweł Sztefek

nauczyciel wspomagający (kl. 5b, 7a)

 

mgr Mariola Szymańska-Kukuczka

świetlica, edukacja przez szachy (kl. 2a, 2b, 3)

 

mgr Marta Weisman

pedagog szkolny (kl. 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4a, 4b), świetlica, rewalidacja indywidualna, nauczyciel wspomagający (7a)

 

mgr Katarzyna Wojtyła

historia i społeczeństwo (kl. 6), historia (kl. 4a, 4b, 5a, 5b, 7a, 7b, 8), wiedza o społeczeństwie (kl. 8), wychowanie do życia w rodzinie (kl. 4a, 4b, 5a, 5b, 6, 7a, 7b, 8)

 

mgr Mariusz Zawada

język angielski (kl. 4a, 6, 7a, 7b, 8), wychowawca (kl. 7b)

 

Pedagog szkolny:

mgr Anna Dawid     godziny pracy pedagoga

mgr Marta Weisman     godziny pracy pedagoga

 

Logopeda:

mgr Dorota Cisowska     godziny pracy logopedy

 

Psycholog:

mgr Grzegorz Mueller     godziny pracy psychologa

 

Pracownicy administracji i obsługi szkoły:

Karol Balcar (palacz, konserwator)

Czesława Baron (pomoc kuchenna)

Ewa Cieślar (sprzątaczka)

Halina Duda (sprzątaczka)

Elżbieta Heller (woźna)

Małgorzata Husar (sprzątaczka - zastępstwo)

Franciszek Jaworski (kuchmistrz)

Krystyna Kupryciuk (intendentka)

Sabina Marglewska (pomoc kuchenna)

Renata Pilch (inspektor ds. szkoły)

Małgorzata Spilok (sprzątaczka)

[wróć]