ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Zarządzenie nr 4 z dnia 19 lutego 2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu na rok szkolny 2019/2020:

Pobierz...

 

Zarządzenie nr 25/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019/2020 harmonogramu czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ustroń:

Pobierz...

 

Uchwała nr XXVII/323/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ustroń:

Pobierz...

 

Karta zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły:

Pobierz...

 

Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły:

Pobierz...

 

Oświadczenie woli uczęszczania do szkoły po zakwalifikowaniu dziecka:

Pobierz...

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka:

Pobierz...

 

Oświadczenie dotyczące organizacji lekcji religii/etyki:

Pobierz...

 

[wróć]