ZEBRANIA

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

WRZESIEŃ

 

 

12. 09. 2018 r.

środa

 

 

16.30

17.45

 

zebrania organizacyjne w klasach

zebranie Rady Rodziców

PAŹDZIERNIK

-

-

-

 

LISTOPAD

 

 

14. 11. 2018 r.

środa

 

 

16.30 - 18.00

 

konsultacje indywidualne

GRUDZIEŃ

-

-

-

 

STYCZEŃ

 

 

17. 01. 2019 r.

czwartek

 

 

16.00

16.30 - 18.00

 

szkolenie w ramach NPRCz

zebranie w klasach, konsultacje indywidualne

LUTY

-

-

-

MARZEC

-

-

-

 

KWIECIEŃ

 

 

30. 04. 2019 r.

wtorek

 

16.30

do 18.00

 

zebrania w klasach

konsultacje indywidualne

 

MAJ

 

 

30. 05. 2019 r.

czwartek

 

16.30 - 18.00

 

konsultacje indywidualne

CZERWIEC

-

-

-

 

Tematy szkoleń dla rodziców będą podane w późniejszym terminie.

Obecność na zebraniach i wywiadówkach jest obowiązkowa (zalecamy również udział w planowanych szkoleniach),

natomiast konsultacje przeznaczone są dla chętnych rodziców.

Konsultacje indywidualne możliwe są również po uprzednim ustaleniu z poszczególnymi nauczycielami poprzez

moduł „kontakt” w dzienniku elektronicznym lub telefonicznie poprzez sekretariat.

[wróć]